اجراي حكم تخريب ساختمان مسكوني واقعدر بلوار جمهوري

اجراي حكم تخريب ساختمان مسكوني واقعدر بلوار جمهوري

به گزارش روابط عمومي منطقه يك و به نقل از معاون خدمات شهري منطقه ، اجراي آراء قطعي شده قلع و قمع صادره از كميسيون ماده صد در اولويت كاري واحد اجرائيات و اجراي احكام منطقه يك قرار گرفت .

مهندس سلماني مدير منطقه ضمن تشكر از معاون خدمات شهري ، پرسنل اجرائيات و حقوقي منطقه ضمن اعلام اين خبر اظهار داشت با عنايت به سياستگذاري شهرداري يزد و تاكيد در برخورد قاطع با ساخت و سازهاي غير مجاز كه سيما و منظر شهري را مخاطره انگير نموده ، اين منطقه آراء تخريب قطعي شده كميسيون ماده صد را با رعايت اصول ايمني و پيگيري هاي قانوني مورد اجرا قرار خواهد داد .

لازم به ذكر است از ابتداي سال جاري تاكنون بيش از 12 مورد تخريب توسط شهرداري منطقه يك صورت پذيرفته است .