اجراي آراء تخريب قطعي شده كميسيون ماده صد در سطح منطقه يك

اجراي آراء تخريب قطعي شده كميسيون ماده صد در سطح منطقه يك

به نقل از روابط عمومي شهرداري منطقه يك ، اجراي آراء قطعي شده تخريب ماده صد در اولويت واحد اجرائيات و اجراي احكام منطقه يك قرار گرفت .

ميثم طالبي مسئول واحد اجرائيات منطقه يك با اعلام اين خبر به روابط عمومي اظهار داشت با عنايت به رويكرد جديد و سياستگذاري شهرداري يزد و تاكيد شوراي اسلامي شهر در برخورد قاطع با ساخت و ساز هاي غير مجاز كه هم سيما و منظر شهري را مخاطره انگيز نموده اند و هم به جهت عدم رعايت نكات فني و شهرسازي و آئين نامه 2800 بار مالي و جاني فراواني را درحوادث غير مترقبه رقم خواهند زد ، اين منطقه آراء تخريبي قطعي شده كميسيون ماده صد را با رعايت اصول ايمني والزامات قانوني مورد اجرا قرار خواهد داد . وي ابراز اميدواري كرد با اين حركت ساخت و سازهاي غير مجاز روند روبه كاهش خواهد داشت .

      شايان ذكر است در 6 ماهه نخست سال جاري بيش از  11  مورد راي تخريب و16  مورد پلمپ ساختمان هاي در كاربري غيرمجاز توسط شهرداري منطقه يك صورت پذيرفته است .