اتمام عمليات عمراني اصلاح هندسي شهيد عابدي و شيخ كليني به بلوار 17 شهريور


به گفته روابط عمومی منطقه و با توجه به توضیحات مسئول واحد عمران منطقه یک، عملیات عمرانی اصلاح هندسی تقاطع بلوار استقلال به بلوار جمهوری به اتمام رسید. مهندس میرباقری ضمن اعلام این مطلب از شروع عملیات اصلاح هندسی بلوار شهید عابدی و شیخ کلینی به بلوار 17 شهریور خبر داد و ابراز امیدواری کرد تا پایان مرداد ماه این تقاطع به بهره برداری برسد. شایان ذکر است منطقه یک در سال 92 با پیش بینی كل مبلغ بودجه لازم، در صدد اجرای طرحهای مصوب اصلاح هندسی معابر سطح منطقه می باشد.

شایان ذکر است با هماهنگی معاونت ترافیک و عمرانی شهرداری یزد نسبت به نصب اعلام هشدار دهنده راهنمائی و رانندگی، چراغ خطر و تجهیزات دیگر اقدامات مناسبی صورت پذیرفته است.