اتمام عمليات بازپيرائي پارك توحيد امامشهر

اتمام عمليات بازپيرائي پارك توحيد امامشهر

به گزارش روابط عمومي منطقه يك ، عمليات بازپيرايي پارك توحيد امام شهر با پيشرفت فيزيكي 95% در حال اتمام ميباشد .

در بازديدي كه به همين منظور توسط مهندس كشفي مدير منطقه يك به اتفاق رئيس اداره عمران منطقه از اين مجموعه صورت گرفت ، بر اتمام و تكميل هرچه سريعتر اين پارك تاكيد گرديد .

مهندس عليخاني رئيس اداره عمران منطقه يك ضمن  تشكر از فعاليتهاي همه جانبه مدير منطقه نسبت به ادامه بازپيرايي پاركهاي درون منطقه اي در سطح نواحي منطقه يك اعلام كرد از ابتداي سال 96 و با هزينه اي بالغ بر  2ميليارد ريال پياده رو ، محوطه نشيمن ، جايگاه بازي كودكان و محيط اطراف پارك بازپيرايي و در حال تكميل نهايي ميباشد .

شايان ذكر است از سال 1390 منطقه يك بعنوان پايلوت باز پيرايي پاركهاي درون محله اي انتخاب گرديده و تاكنون بيش از چندين پارك بزرگ و نيز پاركهاي كوچك درون محله اي بازپيرايي و تكميل گرديده است .