اتمام عمليات بازپيرايي فاز يك پارك نرگس امام شهر...


رئيس اداره عمران و شهرسازي شهرداري منطقه يك در گفتگويي با روابط عمومي شهرداري منطقه از اتمام عمليات عمراني پارك نرگس امام شهر خبر داد.مهندس ميرباقري در اين گفتگو، حجم عمليات عمراني را شامل خاكبرداري، شفته ريزي، خاكريزي، نصب سنگ جدول و سنگ تراورتن دانست كه در مجموع مساحتي بالغ بر 3500 مترمربع اين عمليات به اتمام رسيده است كه هزينه اي بالغ بر 3.000.000.000 ريال را به دنبال داشته است.خاطر نشان مي سازد شهرداري منطقه يك بعنوان پايلوت شهرداري هاي مناطق سه گانه يزد بيشترين بازپيرايي پاركهاي درون محله اي را در سال 92 داشته كه شامل پارك خيام، اصلاني، سجاد، حافظ و فرهنگيان و ... مي باشد.