اتمام طرحهاي اجرائي نيمه تمام در دستور كار واحد املاك و آزادسازي منطقه يك

اتمام طرحهاي اجرائي نيمه تمام در دستور كار واحد املاك و آزادسازي منطقه يك

اتمام طرحهاي اجرائي نيمه تمام در دستور كار واحد املاك و آزادسازي منطقه يك

به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه و به نقل از حسين ساجدي فر مسئول واحد املاك و آزادسازي منطقه يك ، اجراي طرحهاي نيمه تمام در دستور كار منطقه يك شهرداري قرار دارد .

وي خاطر نشان ساخت باتوجه به اولويت هايي كه هر سال از طرف شهرداري و شوراي اسلامي شهر براي مناطق سه گانه تعريف مي شود و اعتباراتي كه در همين زمينه از محل درآمدهاي شهرداري براي آزادسازي اختصاص مي يابد، واحد املاك و آزاسازي شهرداري در صورت تعامل مالكيني كه املاك آنها در طرح اجرائي معابر قرار ميگيرد در جذب اعتبارات مذكور موفق تر عمل مي نمايد .

وي از پروژه ولايت به عنوان بزرگترين پروژه آزادسازي در سطح شهر يزد خبر داد و افزود: به هر ميزاني كه مالكين به شهرداري مراجعه داشته باشند ، تامين اعتبار لازم در اين خصوص انجام شده و هيچ مشكلي در جهت تملك املاك در مسير وجود نخواهد داشت و در مسير اجرائي شدن عمليات عمراني مخصوصا ايجاد خيابانها و بلوارهاي جديد علاوه برفعاليتهاي عمراني ، آزادسازي پلاكات در مسير نقش موثري در اتمام اينگونه عمليات عمراني خواهد داشت .