اتصال مناطقي از شاهديه و يزد با زيرسازي و آسفالت خيابان نجات

اتصال مناطقي از شاهديه و يزد با زيرسازي و آسفالت خيابان نجات

پس از وقفه اي طولاني و با توجه به درخواست هاي مكرر اهالي بلوار جمهوري و نيز ساكنان مناطق مجاور شهر شاهديه، بالاخره عمليات زيرسازي، جدول گذاري و پخش آسفالت خيابان نجات به مساحت تقريبي 11200 مترمربع انجام گرديد. در بازديدي كه به همين منظور با حضور تعدادي از اعضاي محترم شوراي شهر، معاون عمراني شهرداري يزد و مدير منطقه يك صورت گرفت بر اتصال بلوار ولايت به اين محور و استفاده بهينه از اين خيابان اصلي تاكيد گرديد. خاطر نشان مي سازد با آسفالت اين خيابان، مدرسه علميه خواهران و مجتمع هتل خاتم و ساكنان مجاور آن پس از   سال ها انتظار از نعمت آسفالت برخوردار شدند.