ابلاغ مناطق جديد شهرداري يزد

ابلاغ مناطق جديد شهرداري يزد

به نقل از روابط عمومي شهرداري منطقه يك ، جلسه ساماندهي و رسيدگي به انتقال پرونده ها به مناطق جديد شهرداري در دفتر كار مدير منطقه تشكيل گرديد . دراين جلسه كه با حضور مسئولين واحدهاي مختلف شهرداري منطقه يك برگزار گرديد مهندس كشفي مدير منطقه ضمن تشكر از تلاشهاي خالصانه همكاران خود در واحدهاي مختلف شهرداري منطقه ، جابجايي خط مرز مناطق قبلي و ايجاد منطقه 4 و 5 تحولي در خدمت رساني بهتر به شهروندان اعلام نمود و اظهار داشت در جهت جلوگيري از سرگرداني مراجعه كنندگان به شهرداري تمام امكانات اتوماسيون اداري و نيز راهنمايي همكاران نسبت به رفع اين مشكل اقدام فوري صورت پذيرد . شايان ذكر است تغيير كدهاي نوسازي در مناطق جديد ايجاد شده و تغيير خط مرزي مناطق قديمي در روزهاي گذشته موجب بروز برخي از اشكالات در سيستم جوابگويي شهرداري شده بود كه در حال مرتفع شدن است .