مشارکت شهروندان

شهروند گرامی! با همکاری و مشارکت خود ما را در بهینه سازی محدوده منطقه یک شهرداری یاری فرمایید.

1- مشکلات موجود در محدوده منطقه یک شهرداری را به همراه فایل تصاویر مربوطه از طریق فرم زیر ارسال فرمایید. همکاران ما در اسرع وقت جهت رفع مشکلات مطروحه اقدام خواهند نمود.

لطفا جهت مشارکت در این موضوع فرم زیر را تکمیل و ارسال نمائید.

 

2- اگر شما شهردار منطقه یک بودید چه میکردید؟ حداقل سه و حداکثر ده اولویت کاری خود را ارسال نمایید. پاسخ به این سوال، خواسته ها و انتظارات شما شهروند عزیز را برای ما مشخص نموده و سبب بهبود، ارتقاء خدمات و طرح های مورد اجرا و همچنین افزایش رضایتمندی عموم ساکنین محدوده منطقه یک شهرداری خواهد شد.

لطفا جهت مشارکت در این موضوع فرم زیر را تکمیل و ارسال نمائید.

فرم مشارکت شهروندی

هویت شما قبل از استفاده از این پورتلت باید احراز شود.